ورود به پنل کاربری

تماس با ما

آدرس:
تهران ،میدان هفتم تیر، خیابان دکتر مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، شماره ۹۶ کدپستی ۱۵۷۵۶۴۳۱۱۴
تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۱۴۶۹۲/۶ ، ۰۲۱-۸۸۳۰۳۴۹۱
فکس: ۰۲۱-۸۸۸۲۲۶۸۳
بعدی

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران

ITCA of Iran int'l Transport Companies Association of Iran

در سال 1348 انجمــن با همـت و فعاليت سه شركت حمل و نقل بين المللي ايراني تأسيس گرديد. در آن زمان شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني انگشتشمار بودند و حمل و نقل برون مرزي كالا عمدتاً توسط فورواردرهاي خارجي كه نمايندگان يا دفاتري در ايران داشتند انجام ميشد. اين تجمع صنفي با نام "سنديكا" فعاليت خود را شروع كرد و در تاريخ 29/6/1352 به عضويت سازمان جهاني فياتا پذيرفته شد و به موجب اساسنامه، وظيفه هماهنگي و ارتقاء وضعيت و كيفيت كار اعضاء و در عين حال، وظيفه توزيع كارنه تير را بر عهده داشت. بعد از انقلاب اسلامي ايران به دنبال سياست دولت جمهوري اسلامي داير بر بسط فعاليت و حمايت از شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايراني، تعداد اين شركتها افزايش يافت و به تبع آن تعداد اعضاء سنديكا نيز فزوني گرفت. با تصويب قانون جديد تشكل هاي صنفي، نام سنديكا در سال 1374 به انجمن سراسري شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايران تغيير يافت. در سالهاي بعداز انقلاب، اگرچه دامنه فعاليت انجمن گسترش يافته ولي موقعيت و ميزان پذيرش آن در ميان متوليان بخش حمل و نقل نشيب و فراز داشته و ميان نگرشي منفي در سالهاي پيش تا قبول و پذيرش و احساس همكاري در سالهاي اخير در نوسان بوده است. با تغيير نگرش دولت مردان به نقش و اهميت تشكلهاي صنفي، انجمن شركتهاي حمل و نقل بين المللي نيز در هر زمينه و تا سرحد مقدورات خود از همكاري و همياري با متوليان بخش حمل و نقل و سازمانهاي مرتبط با اين فعاليت دريغ نكرده است. در حال حاضر شمار اعضاء انجمن از حدود 317 شركت نيز فراتر رفته است. با تغيير نگرش دولت مردان به نقش و اهميت تشكلهاي صنفي، انجمن شركتهاي حمل و نقل بين المللي نيز در هر زمينه و تا سرحد مقدورات خود از همكاري و همياري با متوليان بخش حمل و نقل و سازمانهاي مرتبط با اين فعاليت دريغ نكرده است. از لحاظ طرحهاي تضمين و پوشش بيمهاي دسته جمعي ميتوان ادعا نمود كه انجمن سراسري شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايران از زمره معدود انجمنها در سطح جهان است كه توانسته است در زمينه هاي مهم و اساسي چون تضمين حقوق و عوارض گمركي، مسئوليت مدني حمل كنندگان و حقوق صادر كنندگان بارنامه و راهبارنامه (CMR) پوشش بيمهاي مطلوب و مناسبي را براي اعضاء خود فراهم آورد. علاوه بر خدمات ياد شده، هيئت مديره و كارشناسان انجمن خدمات مشورتي و رايزنيهاي حرفهاي خود را در اختيار متوليان بخش حمل و نقل قرار داده و در تنظيم قوانين، آئين نامه ها، مقررات و دستورالعملهأي مرتبط با حمل و نقل بين المللي سهيم بوده اند و اميد دارند كه در سايه همكاريها و مودتي كه بين بخشهاي دولتي و خصوصي پديد آمده است در كنار برنامه ريزان و سياستگذاران بخش در ساماندهي و پيشبرد و ارتقاء سطوح كمي و كيفي خدمات حمل و نقل و سرمايه گذاريهاي لازم، گامهاي بلندتر و مؤثرتري را برداشته و به ياري ايزد منان موجبات كسب اعتبار و حيثيت روز افزون اين حرفه و صنف را فراهم آورند. اواسط سال 1392 و پس از انتصاب ریاست فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قانون امور گمرکی (مصوب سال 1390) و آیین نامه اجرائی آن (مصوب سال 1392) تصمیم گرفته شد به قراردادهای بیمه تامین تعهدات شرکتهای حمل و نقل در مقابل گمرک ایران که تا آن زمان، بدون مجوز بیمه مرکزی ایران در حال اجرا بود سروسامان داده شود. در خرداد ماه 1393 آئین نامه قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبورکالای خارجی (موسوم به آیین نامه 86) و در بهمن ماه همان سال آئین نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا (موسوم به آیین نامه 89) به تصویب شورایعالی بیمه رسید. در شهریور ماه 1395 انجمن ایران به عنوان باسابقه ترین تشکل صنفی حمل و نقل، در چهارچوب این آیین نامه ها، نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با شرکت بیمه آسیا و گمرک اقدام نمود. سامانه حاضر به منظور اجرایی نمودن قرارداد سه جانبه منعقده و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکتهای حمل و نقل عضو طرح به منظور انجام فرآیند صدور گواهی بیمه و پرداخت وجه آن بصورت آنلاین تهیه و در دسترس قرار گرفته است.

بعدی